Öppet stall 7 maj

Öppet stall söndag 7 maj kl 11–13!

 

Kom och fika hos oss, vi har allergianpassat café med massa gott. Passa på att prova att rida – både vuxen och barn!
Prova på käpphästhoppning och gå vår tipspromenad – och glöm inte våra lotterier med fina priser!

Välkommen till oss på Lunna!

Arbetsdag 23 april

Söndagen den 23 april mellan 10 och 16

Våren är på gång! Söndagen den 23 april bjuder vi in alla medlemmar och vänner till arbetsdag mellan klockan 10.00 och 16.00.

Den här gången kommer vi bland annat att inrikta arbetet på att få fint på Sinnenas ridstig. Du kan välja när du vill komma, och hur länge. För-/eftermid- dag/del av dagen/hela dagen. Det finns uppgifter för alla!

Vi bjuder alla deltagare på fika och korvgrillning.

Anmäl dig via mail till teresa@lunnaridklubb.se När du anmäler dig, ange matavvikelser.

Ta gärna med redskap och arbetshandskar. Har du röjsåg/motorsåg är det välkommet! Ange det i så fall när du anmäler dig till arbetsdagen.

Vi ser fram emot en trevlig dag med gemenskap, arbete och varm vårsol. Tack för att ni vill hjälpa till att hålla Lunna Ridklubb fin och välvårdad.

Ledsagarkurs 10 april

Välkomna på ledsagarkurs!
Måndag den 10/4-2023 kl, 11-13.30

Nu har vi en ledsagarkurs för dig som ledsagar/stöttar elever i stallet och på lektion, tex som förälder, ledsagare eller assistent. Både för er som är nya och för er som vill lära er mer.
Målet med denna kurs är att Du ska bli tryggare i din roll som medhjälpare och kunna stötta personen i fråga bättre.
Vi uppmanar alla att gå denna kurs för att lektionerna ska bli säkrare och alla inblandade ska känna sig trygga och väl förberedda.

Vi rekommenderar verkligen att boendepersonal bör gå detta! Vill er boendepersonal ha en separat kurs hos oss? Hör av er till zofia@lunnaridklubb.se
Maila samma adress vid frågor om anmälan! 

Kursen innefattar teoretisk och praktisk träning i:
• att göra iordning en häst inför ridlektion
• uppsittning, ridlektionsregler
• att leda häst på ridlektion
Fokus ligger på säkerhet och på att få eleverna mer delaktiga i stallet och under ridlektionerna, oavsett förutsättningar.
Att ha utbildade ledsagare innebär en ökad trygghet på många plan för både ridskolans hästar och personal, men framförallt för eleverna själva.

Pris: 150kr/person

Anmälan görs i Hippocrates, om ni behöver hjälp med anmälan – maila info@lunnaridklubb.se

Hoppas att vi ses! 
Hälsningar Personalen, Lunna RK 

Årsmöte ungdomar 2023

Alla medlemmar under 26 år är med i US. Förhandsmeddelande samt kallelse har tidigare gått ut via Lunnabladet och Instagram.

Då vi bara har mail-adresserna till föräldrar och målsmän, behöver vi er hjälp med att informera om US årsmöte.

Vänliga hälsningar

US

Kallelse till årsmöte för Lunna Ridklubbs Ungdomssektion 

Söndagen den 19 februari, Lunna Klubbhus kl. 12-00-13.00

Alla medlemmar under 26 år är välkomna till årsmötet 

Årsmötet är beslutfört med det antal medlemmar som infunnit sig.

Ärenden enligt stadgarna

1.    Mötets öppnande

2.    Val av ordförande för mötet 

3.    Val av sekreterare för mötet 

4.    Upprättande av röstlängd (närvarolistan)

5.    Val av protokolljusterare och rösträknare 

6.    Fastställande av dagordning 

7.    Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 

8.    Behandling av verksamhetsberättelserna. 

9.    Fastställande av resultaträkning. 

10. Revisorernas berättelse såvitt avser sektionen. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Beslut om antal styrelseledamöter inom för det i §16, andra stycket, angivna antalet (Styrelsen skall bestå av ordföranden samt lägst 4 och högst 10 ordinarie ledamöter)

13. Val av ordförande för sektionen för en mandattid om 1 år. 

14. Val av övriga styrelseledamöter för en mandattid om 1 år samt val av ledamöter för en mandattid om 6 månader.

15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant att ingå i föreningens styrelse. 

16. Val på 1 år av ledamöter (varav en sammankallande) i valberedningen 

17. Val av ombud till distriktets ungdomssektion (DUS) årrsmöte och eventuellt andra möten där sektionen har rätt att representera med ombud. 

18. Mötet avslutas

Ledsagarkurs 6 januari

Välkomna på ledsagarkurs! 
Fredag den 6 januari 2023 kl 12.00 – 14.30 

Detta är en kurs för dig som är medföljande till elev som behöver ledsagning/stöttning i stallet. Har du en brukare/barn/bekant som rider hos oss och som behöver stöttning vid ridning så är du välkommen hit på denna kurs! 
Målet med denna kurs är att du ska bli tryggare i din roll som medhjälpare och kunna stötta personen i fråga bättre. 
Vi uppmanar alla att gå denna kurs för att lektionerna ska bli säkrare och alla inblandade ska känna sig trygga och väl förberedda. 

Vi rekommenderar verkligen att boendepersonal går på detta! Vill er boendepersonal ha en separat kurs hos oss? Hör av er till zofia@lunnaridklubb.se
Du kan anmäla dig via Hippocrates. Behöver du hjälp vid anmälan och fakturering så mailar du zofia@lunnaridklubb.se alternativt sana@lunnaridklubb.se

God Jul på er! 
Önskar Emelie och Zofia