Att rida hos oss

Vi erbjuder ridning i alla dess former för våra elever. Rid­grupperna är integrerade och ryttarna rider i den grupp och på den nivå som passar den en­skilda individen bäst. På Lunna Rid­klubb finns allt från fritids­ridning till mer tränings­inriktade varianter.
Det är viktigt att ta tillvara elevens för­måga och stimulera utveck­lingen både fysiskt och psykiskt. Naturligt­vis ger vi också vidare kun­skaper i ridningens ädla konst.

Är du intresserad av att börja rida hos oss eller ha mer in­formation, slå oss en signal eller skicka ett mail. Se längst ner på sidan.
För att se våra olika tider och lektions­typer under veckorna se vår kalender.

Börja rida?

Är du intresserad av att börja rida hos oss kan det vara bra att först känna till lite infor­mation om oss. Hos oss är ryttare i alla åldrar, med eller utan funktions­ned­sättning, välkomna.
Du har möjlighet att prova i en lektions­grupp innan du bestämmer dig. Läs mer om provridning.