Årsmöte 2024

Årsmöte för Lunna Ridklubb är öppet för klubbens medlemmar och sker via Zoom söndagen den 25 februari 2024 kl. 15.00

 

Anmälan

Skicka in din anmälan till sana@lunnaridklubb.se
Ange namn och mailadress. Anmäl dig senast onsdagen den 21 februari kl. 24.00.
Kommer någon att dela dator med dig under mötet, be­höver vi namn även på den per­sonen. När­varon är lika viktig för ett års­möte även om det är digitalt.

 

Zoom-mötet

Länken till mötet samt info om hur mötet går till skickas ut till de an­mälda medlemmarna före årsmötet.

Förslag från enskild medlem att tas upp till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre (3) veckor före årsmötet.

 

Årsmöteshandlingar

Här finner du handlingarna inför årsmötet.

Kallelse

Formell kallelse till årsmötet hittar du här som PDF: Kallelse årsmöte via zoom 2024 och har redan gått ut till nuvarande medlemmar via mail.

Årsberättelse

Årsberättelse/verksamhetsberättelse hittar du här som PDF: Verksamhetsberättelse Lunna RK 2023

Årsredovisning

Årsredovisningen för 2023 hittar du här som PDF: Årsredovisning LunnaRK 2023

Verksamhetsplan 2024

Plan för vår verksamhet under 2023 hittar du här som PDF: Verksamhetsplan Lunna RK 2024

Budget 2024

Budget för 2024 hittar du här som PDF: Preliminär Budget 2024

Motion 2024

Motion till årsmötet 2024 hittar du här som PDF: Motion årsmöte 2024

 

Ungdomssektionens årsmöte

Ungdomssektionen har årsmöte 18 februari.