Provridning

Du får provrida tre gånger innan du behöver bestämma dig för om du vill boka en permanent plats i en grupp. Prov­ridnings­­tillfällena gör att du bl.a. kan få prova att rida olika hästar, ta lektioner för olika rid­lärare, prova olika nivåer m.m. Under prov­ridnings­perioden ställer vi inget krav på medlem­­skap men vi tar ut en mer­kostnad om 50 kr per rid­tillfälle i grupp. Aktuella priser för våra vanligaste typer av rid­ning hittar du här:  Ridpriser.
Om du tror att en privat­lektion är bättre för dig att börja med till­kommer ingen mer­kostnad för prov­ridning men du behöver kontakta oss per mail:  info@lunnaridklubb.se  eller på telefon 0303-24 93 25 för att boka en tid som passar både dig och oss.

Om du tror dig behöva särskild hjälp av en utbildad rid­terapeut finns möjligheten till s.k. utvärderings­ridning. Utvärderings­ridning innebär främst att du får hjälp att hitta rätt ut­rustning, en häst som har egen­skaper som passar just dig eller speciella hjälp­medel eller ut­rustning för att möjlig­göra ridning.

Skicka ett mail till  info@lunnaridklubb.se  eller på telefon 0303-24 93 25 och berätta mer om den som vill börja rida så hjälper vi till att hitta en grupp som passar ryttaren.