Ridpriser från 14 augusti 2023 (höstterminen 2023)

Ordinarie priser, gäller medlemmar. Vid provridning tillkommer en avgift för icke-medlem.

Terminsridning i grupp, pris per gång

Fritidsridning
45 min senior 300 kr
45 min junior 240 kr
60 min senior 360 kr
60 min junior 310 kr
45 min senior i grupp med max 3 ryttare 390 kr
45 min junior i grupp med max 3 ryttare 340 kr

Privatlektion, pris per gång

45 min en ryttare 750 kr
45 min två ryttare 550 kr/person
45 min en ryttare, samma dag och tid varje vecka, terminsridning 700 kr

Ledsagning, pris per gång

Ledsagning 300 kr