Hippocrates

På Lunna Ridklubb använder vi från hösten 2022 ett ridskole-system som heter Hippocrates för att administrera elever, hästar, rid­lärare, fakturor osv.
Alla medlemmar och elever behöver vara an­vändare hos Lunna Ridklubb i Hippocrates. An­mälan till alla aktiv­iteter sker i Hippocrates.

Horsemanager kommer att sluta fungera den 1 juli. Våra aktiva elever får info via mail om att de fått ett nytt konto klart i Hippocrates.

Användarkonto
Har du inget konto? Då regist­rerar du dig. Information om hur det går till kommer.
Du måste vara myndig för att kunna skapa ett konto, är du inte det kan måls­man skapa ett konto.

E-post­adressen
Det är viktigt att ange en e-post­adress som du använder. Information från Lunna Ridklubb skickas till denna adress. Fakturorna skickas som PDF till den e-post­adress du anger när du regist­rerar dig.

Mobiltelefon­numret
Ange ett telefon­nummer som du använder. Med­delanden som gäller t.ex. inställda rid­lektioner mm går som SMS till det telefon­nummer du anger.