Hippocrates

På Lunna Ridklubb använder vi från hösten 2022 ett ridskole­system som heter Hippo­crates för att administrera elever, hästar, rid­lärare, fakturor osv.
Alla medlemmar och elever behöver vara an­­vändare hos Lunna Rid­klubb i Hippo­crates. An­mälan till alla aktiv­iteter sker i Hippocrates.

Elev-inloggning:
Som elev loggar du in här: elevportal.hippocrates.se
Ange din e-post­adress och ditt valda lösen­ord. Ridskolans kod är lark.

Användarkonto – ny medlem
Har du inget konto? Då regist­rerar du dig på sidan här Ny medlem Hippocrates.
Du måste vara myndig för att kunna skapa ett konto, är du inte det kan måls­­man skapa ett konto och lägga till dig som familjemedlem.

E-post­adressen
Det är viktigt att ange en e-post­adress som du använder. Information från Lunna Rid­klubb skickas till denna adress. Fakturorna skickas som PDF till den e-post­­adress du anger när du regist­rerar dig.

Mobiltelefon­numret
Ange ett telefon­­nummer som du använder. Med­delanden som gäller t.ex. inställda rid­­lektioner mm går som SMS till det telefon­­nummer du anger.