Skadeanmälan

Såhär anmäler du en skada
Om du vill anmäla en skada kontaktar du din förening. Föreningen anmäler din skada här>>.

Frågor om anmäld skada
Har du frågor om ditt skade­ärende ring 0771–960 960.

Skador före den 1 januari 2017
Har du ett pågående skade­ärende eller vill anmäla en skada som har inträffat före den 1 januari 2017 kontaktar du Läns­försäkringar eller din förening.