Försäkring

Olycksfallsförsäkring för dig som rider

Du som är medlem i en förening ansluten till Svenska Ridsport­förbundet har en olycks­falls­försäkring i Folksam via ditt medlemskap.

Försäkringen ger dig ett bra grund­skydd om du råkar ut för en skada när du rider och är framtagen i sam­arbete med Svenska Ridsport­förbundet.

Försäkringen gäller vid olycks­falls­skada som inträffar under:
• aktivitet anordnad av Svenska Ridsport­förbundet, dess distrikts­förbund, medlems­förening eller i sam­verkan med medlems­förening.
• under enskild ridning och träning.
• under direkt färd till och från verk­samhet enligt ovan.
Om träning/tävling anordnas på annan ort än hem­orten (även utom­lands) gäller försäk­ringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa.
Läs mer om olycksfallsförsäkringen>>