Styrelsen

Ordförande
Susana Sjödin
0739-90 98 64
sana@lunnaridklubb.se

Vice ordförande
Teresa Barros
teresa@lunnaridklubb.se

Ledamöter
Inga-Lill Ahlberg, kassör
Carolin Ekberg, sekreterare (suppl)
Maria Persson, vice sekreterare

Övrig ledamot
Carro (Caroline) Larsson

Suppleanter
Carolin Ekberg
Lisa Bexander

 

 

Styrelsen och andra engagerade är också med i arbets­grupper, se sidan om arbets­grupper(t.ex. HR/per­sonal-frågor, kommun­ikation, spons­ring, anlägg­ning etc)