Styrelsen

Ordförande
Susana Sjödin
0739-90 98 64
sana@lunnaridklubb.se

Vice ordförande
Teresa Barros
teresa@lunnaridklubb.se

Ledamöter
Inga-Lill Ahlberg, kassör
Zophia Lennestam, vice kassör
Carolin Ekberg, sekreterare (suppl)
Maria Persson, vice sekreterare

Övrig ledamot
Carro (Caroline) Larsson

Suppleanter
Carolin Ekberg
Lisa Bexander

 

 

Styrelsen och andra engagerade är också med i arbets­grupper, se sidan om arbets­grupper(t.ex. HR/per­sonal-frågor, kommun­ikation, spons­ring, anlägg­ning etc)