Styrelsen

Ordförande
Susana Sjödin
0739-90 98 64
sana@lunnaridklubb.se

Vice ordförande
Teresa Barros
teresa@lunnaridklubb.se

Ledamöter
Inga-Lill Ahlberg, kassör
Lisa Bexander, vice kassör

Carolin Ekberg, sekreterare
Lisa Bexander, vice sekreterare

Övrig ledamot
Carro (Caroline) Larsson

Suppleanter
Johan Enesten
Elisabet Nordbladh
Joline Tännström

Adjungerande till styrelsen, US
Elin Lang, ordinarie
Julia Bergman, suppleant

 

Styrelsen och andra engagerade är också med i arbets­grupper, se sidan om arbets­grupper(t.ex. HR/per­sonal-frågor, kommun­ikation, spons­ring, anlägg­ning etc)