Styrelsen

Ordförande
Susana Sjödin
0739-90 98 64
sana@lunnaridklubb.se

Ordförande
Maria Persson
0765-41 77 90 maria@lunnaridklubb.se

Ledamöter
Inga-Lill Ahlberg, kassör
Lotta Backman, sekreterare
Zophia Lennestam
Teresa Barros Mendez

Suppleanter
Kristin Geidenmark
Carolin Ekberg

 

 

Styrelsen och andra engagerade är också med i arbets­grupper, se sidan om arbets­grupper(t.ex. HR/per­sonal-frågor, kommun­ikation, spons­ring, anlägg­ning etc)