Ridskoleavtal för Lunna Rid­klubb

Det senaste och gällande avtalet finns alltid på Horsemanager. Du läser och godkänner det när du loggar in som elev.
Avtalet reglerar det formella kring ridning hos oss. Denna text är endast en översikt.

Medlemskap:

• Medlemskap löses per kalenderår och är obligatoriskt vid deltagande i alla klubbens häst­relaterade aktiv­iteter. För lektionsridning krävs medlemskap efter tre prova på-tillfällen lektionsridning i grupp. 
• Medlemskap krävs även för ryttare på egen häst som vill nyttja klubbens an­läggning.
• I medlemskapet ingår Svenska Rid­sport­förbundets försäkring.

Horsemanager:

• Horsemanager är en online-portal där du behöver ha ett registrerat konto för att kunna boka in dig på Lunna Rid­klubbs aktiviteter. Se Horsemanager-sidan.
• I Horsemanager kan du själv anmäla dig till aktiviteter, avboka rid­lektioner och boka igen­ridningar, se vilken häst du blivit tilldelad, välja att dela upp dina fakturor m.m.
• Personuppgifter hanteras i Horse­manager och GDPR-lagen följs. Läs mer här: Horsemanager GDPR

Anpassning efter dina behov:

• Specialsadlar och -utrustning finns till­gängligt utan kostnad för alla ryttare som har behov av det.
• Lyft, uppsittningsramper i olika höjder och hjälp vid upp- och av­sitt­ning finns tillgänglig utan kostnad för våra ryttare. Våra ridlärare bedömer lämplig metod för upp- och avsittning.
• Våra ridlärare är de som fattar beslut om huru­vida en ryttare behöver led­sagare eller inte i samband med rid­ning.
• Ryttare med epilepsi måste alltid ha en med­följande per­son som är beredd att an­svara för ryttarens om­vårdnad i det fall ett epilepsi­anfall inträffar.

Lektionsridning

• Upp- och avsittning ingår i lektions­tiden.
• Ridläraren be­dömer vilken nivå som är rätt för dig, när det är dags att byta nivå samt vilken utrust­ning du får och inte får använda vid ridning.
• Prova på-ridning i grupp erbjuds tre gånger mot ordinarie pris plus en mindre avgift. Därefter krävs teck­nande av fast plats i grupp samt medlemskap.
• Om ridläraren vid bokad lektions­ridning bedömer rid­ning vara olämplig p.g.a. storm, åska eller andra ej på­verk­bara oms­tändig­heter, kan rid­ning utan före­gående med­delande komma att ersättas med teori. Sådan teori ersätts inte i efter­hand med rid­ning och ger inte rätt till prisavdrag.
• Upp­sägning ska ske skrift­ligen brev­ledes eller per mail till info@lunnaridklubb.se. Du säger upp din plats terminen innan. Se aktuellt datum i gällande ridskoleavtal.
• Du behåller din plats i gruppen från termin till termin om du inte själv säger upp din plats eller omorganisering av grupper görs av oss. Om sådan för­ändring sker med­delas du i god tid och erbjuds plats i annan grupp.

Igenridning och avbokning vid termins­ridning i grupp:

• Avbokning av rid­lektion ska ske via Horsemanager, enligt regler i gällande ridskoleavtal.
• Igenridning (begränsat antal per termin) sker under inne­varande termin, i mån av plats, i grupp på ryttarens egen nivå eller lägre.
• Avbokad teori kan inte tas igen med ridning. Avbokad dressyr­lektion kan inte ridas igen på hopp­lektion.

Betalning:

• Allt deltagande i våra aktiviteter sker mot för­skotts­betalning.
• Fakturor mailas till den mail­adress du registrerat i Horsemanager. Vill du ha fakturan hem­skickad i brev­form mot en extra avgift kan du själv välja det i Horsemanager.

Force majeure:

• I händelse av krig, natur­katastrof, smitt­sam sjuk­dom eller liknande händelse som står utanför vår kontroll kan rid­ningen komma att ställas in. Åter­betalning av ridavgift sker inte i sådant fall.

Observera!! Detta är en översikt. Gällande ridskoleavtal finns på Horsemanager och du måste godkänna det för att vara elev hos oss. Är du elev hos oss har du godkänt gällande avtal.