Ridskoleavtal för Lunna Rid­klubb

Avtalet reglerar det formella kring ridning hos oss.
Här finns hela avtalet:

Ridskoleavtal för Lunna Ridklubb 2022 uppdaterat i juni

Här är en översikt:

Medlemskap:

• Medlemskap löses per kalenderår och är obligatoriskt vid deltagande i alla klubbens häst­relaterade aktiv­iteter. För lektionsridning krävs medlemskap efter tre prova på-tillfällen lektionsridning i grupp.
• Medlemskap krävs även för ryttare på egen häst som vill nyttja klubbens an­läggning.
• I medlemskapet ingår Svenska Rid­sport­förbundets försäkring.

Anpassning efter dina behov:

Bland annat:
• Specialsadlar och -utrustning finns till­gängligt utan kostnad för alla ryttare som har behov av det.
• Lyft, uppsittningsramper i olika höjder och hjälp vid upp- och av­sitt­ning finns tillgänglig utan kostnad för våra ryttare. Våra ridlärare bedömer lämplig metod för upp- och avsittning.
• Våra ridlärare är de som fattar beslut om huru­vida en ryttare behöver led­sagare eller inte i samband med rid­ning.

Lektionsridning

• Upp- och avsittning ingår i lektions­tiden.
• Ridläraren be­dömer vilken nivå som är rätt för dig, när det är dags att byta nivå samt vilken utrust­ning du får och inte får använda vid ridning.
• Prova på-ridning i grupp erbjuds tre gånger mot ordinarie pris plus en mindre avgift. Därefter krävs teck­nande av fast plats i grupp samt medlemskap.
• Om ridläraren vid bokad lektions­ridning bedömer rid­ning vara olämplig p.g.a. storm, åska eller andra ej på­verk­bara oms­tändig­heter, kan rid­ning utan före­gående med­delande komma att ersättas med teori. Sådan teori ersätts inte i efter­hand med rid­ning och ger inte rätt till prisavdrag.
• Upp­sägning ska ske skrift­ligen brev­ledes eller per mail till info@lunnaridklubb.se. Du säger upp din plats terminen innan. Se aktuellt datum i gällande ridskoleavtal.
• Du behåller din plats i gruppen från termin till termin om du inte själv säger upp din plats eller omorganisering av grupper görs av oss. Om sådan för­ändring sker med­delas du i god tid och erbjuds plats i annan grupp.

Igenridning och avbokning vid termins­ridning i grupp:

• Avbokning av rid­lektion ska ske via Hippocrates, enligt regler i gällande ridskoleavtal.
• Igenridning (begränsat antal per termin) sker under inne­varande termin, i mån av plats, i grupp på ryttarens egen nivå eller lägre.
• Avbokad teori kan inte tas igen med ridning. Avbokad dressyr­lektion kan inte ridas igen på hopp­lektion.

Betalning:

• Allt deltagande i våra aktiviteter sker mot för­skotts­betalning.

Force majeure:

• I händelse av krig, natur­katastrof, smitt­sam sjuk­dom eller liknande händelse som står utanför vår kontroll kan rid­ningen komma att ställas in. Åter­betalning av ridavgift sker inte i sådant fall.

Observera!! Detta är en översikt.
Gällande ridskoleavtal finns i PDF här nedan, och du måste godkänna det för att vara elev hos oss. Är du elev hos oss har du godkänt gällande avtal.

Ridskoleavtal för Lunna Ridklubb 2022 uppdaterat i juni