US – ungdoms­sektionen

US styrelse:
Johanna Aronsson
Fanny Lennestam
Julia Bergman
Wilma Carlsson
Amalia Dentén
Mirella Dentén
Elin Lang

US har årsmöte 18 februari 2024.

Alla under 25 år räknas som ungdom i klubben och är då också med i ungdomssektionen.

US styrelse ordnar aktiviteter av olika slag främst för barn och ungdomar, t.ex. käpphästhoppning och julpyssel.

Följ US på instagram lunnaridklubbus där kan du också skicka DM till styrelsen.

Adjungerande till styrelsen, US
Ungdomsstyrelsen är också representerad i klubbens styrelse. US representeras av:
Elin Lang, ordinarie
Julia Bergman, suppleant