Manegehyra

Hyra av manege
Vinterkort 1/10 – 31/3 1200 kr
Halvårskort 1/1 – 31/6 eller 1/7 – 31/12 950 kr
Pris per gång (flera får rida samtidigt) 80 kr per ekipage

Vill du boka hela manegen för eget bruk kostar det 240 kr/timma.

Manegen får endast användas utanför lektions- och evenemangstid.

Medlemskap krävs för ryttare på egen häst som vill nyttja klubbens anläggning. I medlemskapet ingår Svenska Ridsportförbundets försäkring.