Om Lunna Rid­klubb – GHRK

Historia

1973 började 12 rörelsehindrade barn från habili­teringen på Bro­ströms­gården rida på Göte­borgs Fältritt­klubb under ledning av Charlotte von Arbin. 1975 arr­angerades det första rid­lägret och ett år senare kom man även igång med fritids­ridning. 1988 var verk­sam­heten så stor att det var dags att bilda en egen fören­ing: Göte­borgs Handikapp­ridklubb (GHRK). Sedan 1994 har för­eningen även en egen anlägg­ning på Rödbo Lunna­gård på Hisingen. Våren 2021 bytte klubben namn till Lunna Rid­klubb.

På Lunna Rid­klubb bedrivs en inte­grerad rid­skola, där man delas in i grupper med ryttare som rider på samma nivå oberoende av funk­tions­ned­sättning. Till detta kommer läger, klubb­tävlingar, kurser och utbild­ningar.
Lunna Rid­klubb sam­arbetar med Organisationen för Häst­under­stödda Insatser (OHI) och är med­lem i Fede­ration for Riding for the Dis­abled Inter­national (FRDI) och Svenska Para­sport­förbundet, Göte­borgs Para­sport­förbund och Svenska Rid­sport­förbundet.

20 år på Lunna!

Söndagen den 31 augusti 2014 firades våra 20 år på Lunna Gård!
Den officiella invig­ningen var 1996 men redan år 1994 så tog vi över anlägg­ningen och flyttade hit våra hästar. I början fanns varken rid­hus eller paddock, men tjugo år senare så har vi båda två och dess­utom två an­lagda rid­vägar och en terräng­bana!

Börja rida?

Är du intresserad av att börja rida hos oss kan det vara bra att först känna till lite infor­mation om oss. Hos oss är ryttare i alla åldrar väl­komna, med eller utan funk­tions­ned­sättning.
Du har möjlig­het att prova i en lektions­grupp innan du be­stämmer dig. Läs mer under Rida hos oss.

Verksam­hets­berättelse

Här kan du läsa om året 2019 på GHRK:
GHRK verk­samhets­berättelse 2019

Verksam­hets­berättelse

Här kan du läsa om året 2020 på GHRK:
GHRK verk­samhets­berättelse 2020

Verksam­hets­berättelse

Här kan du läsa om året 2021 på GHRK/Lunna Ridklubb:
GHRK/Lunna Ridklubb Årsberättelse 2021 PDF

Verksam­hets­berättelse

Här kan du läsa om året 2022 på Lunna Ridklubb:
Lunna Ridklubb Årsberättelse 2022 PDF