Årsmöte GHRK söndagen den 28 februari 2021 kl 15.00
Kallelse till årsmöte finns i bifogad PDF nedan.
Länk till mötet skickas ut till medlemmarna före årsmötet.

Vill du lämna ett förslag att ta upp på årsmötet? Det måste skickas skriftligen till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

Välkommen!

Kallelse Årsmöte