Hej alla, ni har väl inte glömt Göteborg Open?
22-24 november är datumet för hela tävlingen (flera idrottsgrenar), ridningen är på söndagen 24 november här på GHRK.
Göteborg Open riktar sig till ungdomar från 7 år med någon form av funktionsnedsättning. Tävlingen är öppen för alla, nybörjare, bredd och dem med tidigare tävlingserfarenhet. Vi vill att tävlingen skall vara en mötesplats för alla inom parasporten, oavsett på vilken nivå man idrottar.
Läs mer om det här:
https://www.ghrk.se/goteborg-open/

Du anmäler dig senast 15 oktober
http://www.goteborgopen.hemsida.eu/goteborg-open-2019/anmalan/