Årsmötet i år blir digitalt, via Zoom.
Söndagen den 28 februari 2021 kl 15.00

Anvisningar och länken till mötet skickas ut till de anmälda till årsmötet några dagar innan. Information om hur du anmäler dig kommer senare.

Årsmöteshandlingarna finns här på hemsidan, de läggs ut efterhand som de blir klara:
www.ghrk.se/om-ghrk/arsmote-2021