Årsmöte 2023

Årsmöte för Lunna Ridklubb är öppet för klubbens medlemmar och sker sker via Zoom söndagen den 26 februari 2023 kl. 14.00

Anmälan

Skicka in din anmälan till sana@lunnaridklubb.se
Ange namn och mailadress. An­mälan behöver vi få in senast den 22 februari kl. 24.00.

Kommer någon att dela dator med dig under mötet, be­höver vi namn även på den per­sonen. När­varon är lika viktig för ett års­möte även om det är digitalt.

Zoom-mötet

Länken till mötet samt info om hur mötet går till skickas ut till de an­mälda medlemmarna några dagar innan årsmötet.

Förslag från enskild medlem att tas upp till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre (3) veckor före årsmötet.

 

Årsmöteshandlingar

Här finner du handlingarna inför årsmötet.

Kallelse

Kallelse till årsmötet finns i PDF: Kallelse årsmöte via zoom 2023.

Årsberättelse

Årsberättelsen hittar du här som PDF: Verksamhetsberättelse Lunna RK 2022

Årsredovisning

Årsredovisningen för 2022 hittar du här som PDF: Årsredovisning Resultat och balansräkning 2022

Verksamhetsplan 2023

Plan för vår verksamhet under 2023 hittar du här som PDF: Verksamhetsplan 2023

Budget 2023

Budget för 2023 hittar du här som PDF: Prel Budget 2023

 

Ungdomssektionens årsmöte

Ungdomssektionen har årsmöte 19 februari, se lunnaridklubb.se/nyheter/