På grund av rådande läge med anledning av Coronaviruset vill vi be om att enbart de elever som ska rida kommer till oss. Självklart ska du ha med dig den hjälpen du behöver, men övriga åskådare ber vi stanna hemma.
För tillfället behöver vi vara restriktiva med besök, och vi behöver hjälpas åt för att hindra spridningen av viruset. Tvål och handsprit finns på toaletterna – använd det! Försök att vara så lite som möjligt i klubbhuset, då det är ganska trångt och dålig ventilation! Och självklart är du hemma om du är sjuk..!!

Vi behöver också ta fram en handlingsplan för hästar och anläggning om någon ur personalen skulle insjukna. Du som vet med dig att du har häst- och anläggningskännedom och känner att ni har möjlighet att hjälpa till vid en eventuell krissituation får gärna maila till linda@ghrk.se. De arbetsuppgifter som kan vara aktuella i en krissituation är in- och utsläpp, mockning och fodring av hästarna.