Till medlemmar, ryttare, assistenter och ledsagare

Ridskolan är helt stängd måndagen den 2 november och tisdagen den 3 november

På grund av de skärpta Covid 19-riktlinjerna som Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen samt RF-Sisu Västra Götaland gått ut med, ser vi oss tvingade att stänga ner all ridning på GHRK måndagen den 2 november och tisdagen den 3 november. Detta gör vi för att förbereda en säker ridning för våra ryttare som är yngre än 15 år.

Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd för Region Västra Götaland innebär att all idrottsverksamhet för personer födda tidigare än 2005 inte skall genomföras.

Detta innebär att vi tyvärr måste ställa in all ridning för de ryttare som är 15 år och äldre. Detta gäller fram till den 19 november (eller längre).

Vi återkommer med vidare information om läget och rekommendationerna förändras.

De ryttare som behöver assistans och extra hjälp i stallet bör överväga att ställa in sin ridning, eftersom det kan innebära stora riskmoment när flera personer vistas nära varandra.

Vi tar tillsammans ansvar för att inte utsätta ryttare, personal, assistenter eller medföljare för risker.

• Håll avstånd!

• Undvik kollektivtrafik.

• Tvätta händerna före och efter ridningen.

• Använd handskar vid ridningen.

• Rengör tyglarna efter ridningen.

1 november 2020

Personal och styrelse

Allmänna råd i region Västra Götaland (FHM) den 29/10

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-stockholms-lan-vastra-gotalands-lan-och-ostergotlands-lan/