Info från Lunna ridklubb. Det händer en hel del i höst!

  • Arbetsdag 22 oktober
  • Halloweenmys med US 28 oktober
  • Göteborg Open 26 november

Terminen slutar 16 december och vårterminen börjar 8 januari.

US har årsmöte 18 februari.

Årsmöte för Lunna Ridklubb 25 februari.