Kallelse/Förhandsmeddelande till

Årsmöte för Göteborgs Handikappridklubb 2020
 
Söndagen den 23 februari kl. 15.00
Klubbhuset på Lunna

Alla medlemmar är välkomna!

Kallelse och dagordning som PDF