Kallelse till årsmöte för Lunna Ridklubb söndagen den 25 februari 2024, kl. 15.00 via Zoom

Zoom-länk skickas ut till de anmälda medlemmarna före årsmötet. Kommer någon att dela dator med dig under mötet, behöver vi namn även på den personen.
Information om hur mötet kommer att gå till skickas ut i samband med att du får länken till mötet. Årsmöteshandlingarna finns på hemsidan under Om oss – Årsmöte 2024.

Formell kallelse med dagordning har gått ut till nuvarande medlemmar via mail.

Anmäl dig senast onsdagen den 21 februari kl. 24.00 via mail till sana@lunnaridklubb.se

Förslag från enskild medlem att tas upp till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre (3) veckor före årsmötet.