Det är dags för årsmöte igen. Årsmötet sker via Zoom söndagen den 27 februari 2022 kl. 15.00

Anmäl dig till sana@lunnaridklubb.se. Ange namn och mailadress. Anmälan behöver vi få in senast onsdagen den 23 februari kl. 24.00.

Mer info hittar du på lunnaridklubb.se/om-ghrk/arsmote-2022

Välkomna alla medlemmar!