Årsmöte 2022

Årsmötet sker via Zoom söndagen den 27 februari 2022 kl. 15.00

Anmälan

Skicka in din anmälan till sana@lunnaridklubb.se

Ange namn och mailadress. Anmälan behöver vi få in senast onsdagen den 23 februari kl. 24.00.

Kommer någon att dela dator med dig under mötet, behöver vi namn även på den personen. Närvaron är lika viktig för ett årsmöte även om det är digitalt.

Zoom-mötet

Länken till mötet samt info om hur mötet går till skickas ut till de anmälda till årsmötet några dagar innan.

 

Årsmöteshandlingar

Här finner du handlingarna inför årsmötet. Ytterligare handlingar läggs till här allteftersom de blir klara.

Kallelse

Kallelse till årsmötet finns i Kallelse PDF 2022.

Informationsbrev medlemmar

Information till medlemmar inför årsmötet: Årsmöte 2022 info PDF