Årsmöte 2022

Årsmötet sker via Zoom söndagen den 27 februari 2022 kl. 15.00

Anmälan

Skicka in din anmälan till sana@lunnaridklubb.se

Ange namn och mailadress. An­mälan behöver vi få in senast ons­dagen den 23 februari kl. 24.00.

Kommer någon att dela dator med dig under mötet, be­höver vi namn även på den per­sonen. När­varon är lika viktig för ett års­möte även om det är digitalt.

Zoom-mötet

Länken till mötet samt info om hur mötet går till skickas ut till de an­mälda till års­mötet några dagar innan.

 

Årsmöteshandlingar

Här finner du handlingarna inför årsmötet.

Kallelse

Kallelse till årsmötet finns i Kallelse PDF 2022.

Informationsbrev medlemmar

Information till medlemmar inför årsmötet: Årsmöte 2022 info PDF

Årsberättelse

Årsberättelse/­verksamhets­berättelse där verk­samheten för 2021 be­skrivs hittar du här: Årsberättelse 2021 PDF

Årsredovisning

2021 års årsredovisning finns här: Årsredovisning 2021 PDF