Årsmöte ungdomar 2023

Alla medlemmar under 26 år är med i US. Förhandsmeddelande samt kallelse har tidigare gått ut via Lunnabladet och Instagram.

Då vi bara har mail-adresserna till föräldrar och målsmän, behöver vi er hjälp med att informera om US årsmöte.

Vänliga hälsningar

US

Kallelse till årsmöte för Lunna Ridklubbs Ungdomssektion 

Söndagen den 19 februari, Lunna Klubbhus kl. 12-00-13.00

Alla medlemmar under 26 år är välkomna till årsmötet 

Årsmötet är beslutfört med det antal medlemmar som infunnit sig.

Ärenden enligt stadgarna

1.    Mötets öppnande

2.    Val av ordförande för mötet 

3.    Val av sekreterare för mötet 

4.    Upprättande av röstlängd (närvarolistan)

5.    Val av protokolljusterare och rösträknare 

6.    Fastställande av dagordning 

7.    Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 

8.    Behandling av verksamhetsberättelserna. 

9.    Fastställande av resultaträkning. 

10. Revisorernas berättelse såvitt avser sektionen. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Beslut om antal styrelseledamöter inom för det i §16, andra stycket, angivna antalet (Styrelsen skall bestå av ordföranden samt lägst 4 och högst 10 ordinarie ledamöter)

13. Val av ordförande för sektionen för en mandattid om 1 år. 

14. Val av övriga styrelseledamöter för en mandattid om 1 år samt val av ledamöter för en mandattid om 6 månader.

15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant att ingå i föreningens styrelse. 

16. Val på 1 år av ledamöter (varav en sammankallande) i valberedningen 

17. Val av ombud till distriktets ungdomssektion (DUS) årrsmöte och eventuellt andra möten där sektionen har rätt att representera med ombud. 

18. Mötet avslutas

Ledsagarkurs 6 januari

Välkomna på ledsagarkurs! 
Fredag den 6 januari 2023 kl 12.00 – 14.30 

Detta är en kurs för dig som är medföljande till elev som behöver ledsagning/stöttning i stallet. Har du en brukare/barn/bekant som rider hos oss och som behöver stöttning vid ridning så är du välkommen hit på denna kurs! 
Målet med denna kurs är att du ska bli tryggare i din roll som medhjälpare och kunna stötta personen i fråga bättre. 
Vi uppmanar alla att gå denna kurs för att lektionerna ska bli säkrare och alla inblandade ska känna sig trygga och väl förberedda. 

Vi rekommenderar verkligen att boendepersonal går på detta! Vill er boendepersonal ha en separat kurs hos oss? Hör av er till zofia@lunnaridklubb.se
Du kan anmäla dig via Hippocrates. Behöver du hjälp vid anmälan och fakturering så mailar du zofia@lunnaridklubb.se alternativt sana@lunnaridklubb.se

God Jul på er! 
Önskar Emelie och Zofia

Käpphästtävlingar

Dressyrtävling
Tisdagen den 27 december kl 11.00

Dressyrtävling med käpphäst! Ett dressyrprogram med domare.
Två olika klasser:
Skritt och trav, program hittar du här – http://stallbacken.50webs.com/dressyr/program/para/Spec_olympics_trav_test1_2011.html?fbclid=IwAR14_yJ54yfYCekHEqspP5AS9ro_DIgByD5YaVcXGhBEVL2RwExy4Hh3-UI

Skritt, trav och galopp, program hittar du här – http://stallbacken.50webs.com/dressyr/program/para/Spec_olympics_galopp_test1_2011.html?fbclid=IwAR2buWKIJLwfaEpV3_LH1VNS1hz73YV0BsyOjAjamoEwIOydNPjdUNFtWLY

Alla startande får en deltagarrosett
Max 50 starter totalt
Pris: 50 kr per start

Skriv i anmälan vilket program du vill rida, och går inte det, skicka mail till mailadressen nedan 🙂
Maila zofia@lunnaridklubb.se vid frågor

Hopptävling
Onsdagen den 28 december kl 11.00

Hopptävling med käpphäst! En bana på ca 8 hinder.

Alla startande får en deltagarrosett

Finns två klasser
– Bom på mark
– 30 cm

Max 50 starter totalt
Pris: 50kr per start

Skriv i anmälan vilken klass du vill starta, funkar inte det – maila zofia@lunnaridklubb.se och berätta vilken klass du ska starta!


Hur du anmäler dig

Anmälan sker via Hippocrates, logga in i elevportalen. Klicka på Ridskola och bläddra allra längst ner till Aktiviteter. Klicka för att se ”olika tillfällen”, då ser du tävlingen. Du kan läsa mer i ”Info” och anmäla dig i ”Boka vald aktivitet”.

Är det problem med detta så maila zofia@lunnaridklubb.se eller sana@lunnaridklubb.se

Välkomna på tävling!

Newbody

Stöd klubben och köp julklappskläder med mera på Newbody.

Gå in på länken https://www.newbodyfamily.com/sv-se/shop/s/TEIMSHS/EIMNSJV
där har vi i Lunna Ridklubb vår sida som du kan handla från.

Sista dag att lägga din beställning är söndag 11 december kl 20.
Upphämtning sker på Lunna under v 51.
Kontaktperson för försäljningen är Carolin Ekberg.

Dela gärna!